COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Đề xuất

Có khóa học dự bị
Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
480
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Y tế và sức khỏe
1098
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Y tế và sức khỏe
1263
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
286
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 16 khóa học Y tế và sức khỏe
2859
Lượt xem
53
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 18 khóa học Y tế và sức khỏe
1120
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 155

Có khóa học dự bị
Xem 26 khóa học Y tế và sức khỏe
2081
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 15 khóa học Y tế và sức khỏe
769
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
314
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
164
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
413
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 4 khóa học Y tế và sức khỏe
328
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Ireland? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close