COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quan Hệ Công Chúng
2422
Lượt xem
23
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quan Hệ Công Chúng
777
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quan Hệ Công Chúng
1041
Lượt xem
courses
International Career Institute

International Career Institute

USA Mỹ
Có khóa học tiếng Anh
270
Lượt xem
2
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quan Hệ Công Chúng
167
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Quan Hệ Công Chúng
365
Lượt xem
1
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Management and Science University (MSU)

Management and Science University (MSU)

MALAYSIA Malaysia
40
Lượt xem
1
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quan Hệ Công Chúng
510
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Quan Hệ Công Chúng
665
Lượt xem
4
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quan Hệ Công Chúng

Lọc kết quả tìm kiếm

close