COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
1210
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 20 khóa học Khoá Học Dự Bị
4300
Lượt xem
48
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Khoá Học Dự Bị
159
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Khoá Học Dự Bị
8708
Lượt xem
220
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
8811
Lượt xem
226
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 18 khóa học Khoá Học Dự Bị
9028
Lượt xem
149
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Khoá Học Dự Bị
10576
Lượt xem
274
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

PSB Academy

SINGAPORE Singapore
Có khóa học tiếng Anh
Xem 12 khóa học Khoá Học Dự Bị
7222
Lượt xem
139
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Khoá Học Dự Bị
3501
Lượt xem
78
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 13 khóa học Khoá Học Dự Bị
271
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
1580
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Xem 5 khóa học Khoá Học Dự Bị
218
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close