COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
923
Lượt xem
31
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
747
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3755
Lượt xem
66
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 35 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1488
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses
Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1113
Lượt xem
38
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1632
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1820
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
573
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3439
Lượt xem
40
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1651
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
925
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
844
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close