COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Dược Khoa
1073
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dược Khoa
576
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dược Khoa
2071
Lượt xem
38
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Dược Khoa
32
Lượt xem
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Dược Khoa
1699
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược Khoa
1130
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Dược Khoa
2064
Lượt xem
56
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Dược Khoa
61
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 155

Xem 1 khóa học Dược Khoa
1794
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược Khoa
13928
Lượt xem
146
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Dược Khoa
2689
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Dược Khoa
4179
Lượt xem
63
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close