COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Dược Khoa
2200
Lượt xem
50
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Dược Khoa
2699
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Xem 3 khóa học Dược Khoa
1447
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược Khoa
1192
Lượt xem
26
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Dược Khoa
34
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược Khoa
1129
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược Khoa
536
Lượt xem
19
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Dược Khoa
745
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 5 khóa học Dược Khoa
920
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược Khoa
6612
Lượt xem
86
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 107

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược Khoa
1206
Lượt xem
12
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược Khoa
824
Lượt xem
6
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close