COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
7917
Lượt xem
103
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1500
Lượt xem
36
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
382
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1460
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
110
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
721
Lượt xem
17
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
986
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1671
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
2926
Lượt xem
53
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3268
Lượt xem
35
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
749
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
241
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học