COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
253
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
1339
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
11040
Lượt xem
117
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
1001
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
2219
Lượt xem
57
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
1693
Lượt xem
58
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
1202
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
206
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
64
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
279
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
577
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đọc (Kỹ Năng Học)
3397
Lượt xem
73
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Đọc (Kỹ Năng Học)

Lọc kết quả tìm kiếm

close