COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 36 khóa học Kỹ thuật
7917
Lượt xem
103
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Xem 22 khóa học Kỹ thuật
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1280
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 151

Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Kỹ thuật
928
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
454
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Kỹ thuật
2433
Lượt xem
67
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem 17 khóa học Kỹ thuật
5748
Lượt xem
133
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Kỹ thuật
710
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 20 khóa học Kỹ thuật
777
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem 6 khóa học Kỹ thuật
619
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Xem 8 khóa học Kỹ thuật
4877
Lượt xem
77
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ thuật
4235
Lượt xem
83
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 15 khóa học Kỹ thuật
1402
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học