COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Du học ngành Dược trên thế giới

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Dược
7493
Lượt xem
155
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
38
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Dược
3954
Lượt xem
82
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1615
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 8 khóa học Dược
733
Lượt xem
22
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Dược
1108
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 191

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Dược
1382
Lượt xem
22
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
2832
Lượt xem
56
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Dược
808
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 160

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Dược
5325
Lượt xem
134
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 39

Xem 1 khóa học Dược
2485
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 14 khóa học Dược
453
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close