COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
7149
Lượt xem
128
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
4812
Lượt xem
109
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 10 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
251
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Có khóa học tiếng Anh
Xem 121 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
272
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
1662
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
International Career Institute

International Career Institute

USA Mỹ
Có khóa học tiếng Anh
514
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
599
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Tiếng Ba Tư (Farsi)

Lọc kết quả tìm kiếm

close