COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
271
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
2063
Lượt xem
62
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1867
Lượt xem
30
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
15277
Lượt xem
183
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1411
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
8562
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
583
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
9035
Lượt xem
182
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
536
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Có khóa học tiếng Anh
Xem 19 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
15605
Lượt xem
255
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
2313
Lượt xem
39
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1202
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống

Lọc kết quả tìm kiếm

close