COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Sức Khoẻ & An Toàn Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
4477
Lượt xem
87
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Sức Khoẻ & An Toàn Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1668
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 112

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Sức Khoẻ & An Toàn Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1151
Lượt xem
3
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Sức Khoẻ & An Toàn Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
17
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Xem 3 khóa học Sức Khoẻ & An Toàn Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1937
Lượt xem
35
Yêu thích
courses
Universiti Sultan Zainal Abidin

Universiti Sultan Zainal Abidin

MALAYSIA Malaysia
Có khóa học tiếng Anh
17
Lượt xem
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Sức Khoẻ & An Toàn Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống

Lọc kết quả tìm kiếm

close