COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
1714
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
1489
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
423
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
3512
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
31
Lượt xem
courses
Olympia College (Malaysia)

Olympia College (Malaysia)

MALAYSIA Malaysia
Có khóa học tiếng Anh
20
Lượt xem
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
2326
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Dundalk Institute of Technology

Dundalk Institute of Technology

IRELAND Ireland
53
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Điều Hành Khách Sạn
756
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Open Training and Education Network (OTEN)

Open Training and Education Network (OTEN)

AUSTRALIA Úc
Có khóa học tiếng Anh
487
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Điều Hành Khách Sạn
312
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Điều Hành Khách Sạn

Lọc kết quả tìm kiếm

close