COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Universiti Sultan Zainal Abidin

Universiti Sultan Zainal Abidin

MALAYSIA Malaysia
Có khóa học tiếng Anh
18
Lượt xem
The American University in Cairo

The American University in Cairo

EGYPT Ai Cập

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
85
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 42

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Hoá Thực Phẩm
5105
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

MALAYSIA Malaysia
41
Lượt xem
Xem 2 khóa học Hoá Thực Phẩm
210
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Hoá Thực Phẩm

Lọc kết quả tìm kiếm

close