COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Nghiên cứu vùng miền
922
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Nghiên cứu vùng miền
463
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 15 khóa học Nghiên cứu vùng miền
573
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Nghiên cứu vùng miền
910
Lượt xem
9
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses
Xem 1 khóa học Nghiên cứu vùng miền
2765
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Nghiên cứu vùng miền
649
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 2 khóa học Nghiên cứu vùng miền
6367
Lượt xem
90
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 39

Xem 1 khóa học Nghiên cứu vùng miền
2273
Lượt xem
43
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Nghiên cứu vùng miền
15330
Lượt xem
157
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Nghiên cứu vùng miền
1674
Lượt xem
54
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 118

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Nghiên cứu vùng miền
5025
Lượt xem
82
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 92

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 70 khóa học Nghiên cứu vùng miền
2392
Lượt xem
77
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Cấp học
  • Đại học
  • Bằng đại học

Lọc kết quả tìm kiếm

close