COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
131
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
1118
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
557
Lượt xem
8
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
1324
Lượt xem
27
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
119
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
646
Lượt xem
5
Yêu thích
Đánh giá(10)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
150
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
3412
Lượt xem
119
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
725
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Cuyahoga Community College

Cuyahoga Community College

USA Mỹ
27
Lượt xem
Elon University

Elon University

USA Mỹ
32
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe
291
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Công Nghệ Ghi Âm/ Nghe

Lọc kết quả tìm kiếm

close