COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
632
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
4913
Lượt xem
18
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
340
Lượt xem
1
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Utrecht School of The Arts (Hku)

Utrecht School of The Arts (Hku)

NETHERLANDS Hà Lan
56
Lượt xem
1
Yêu thích
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
670
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
201
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn

Lọc kết quả tìm kiếm

close