COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
8790
Lượt xem
14
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
763
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Estonian Business School

Estonian Business School

ESTONIA Estonia
11
Lượt xem
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
1389
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
241
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Utrecht School of The Arts (Hku)

Utrecht School of The Arts (Hku)

NETHERLANDS Hà Lan
103
Lượt xem

Dudley College

UK Anh Quốc
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
11
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn
39
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Đại Diện/ Quản Lý Nghệ Sỹ/ Người Biểu Diễn

Lọc kết quả tìm kiếm

close