head image
Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
394
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Xem 14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3488
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 47

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
2238
Lượt xem
45
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
Nhận bằng của Hồng Kông
53
Lượt xem
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

HONGKONG Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
122
Lượt xem
2
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 57

Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1270
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
YMCA College of Careers

YMCA College of Careers

HONGKONG Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
26
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
780
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
309
Lượt xem
courses

Các khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn khác tại Châu Á

Bạn muốn du học Hồng Kông? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close