8 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 15 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3270
Lượt xem
34
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
163
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3651
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1601
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
845
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
386
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm