8 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Công nghệ Thông tin CNTT Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 3 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
3076
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
3707
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Xem 1 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
2428
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 1 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
1619
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
888
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
857
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT
367
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Pui Ching Academy

Pui Ching Academy

Hồng Kông
7
Lượt xem

Các khóa học Công nghệ Thông tin CNTT khác tại Châu Á

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm