4 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Thiết kế thời trang và Dệt may Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 13 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may
3076
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may
289
Lượt xem
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
195
Lượt xem
3
Yêu thích
Xem 13 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may
57
Lượt xem
courses

Các khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may khác tại Châu Á

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm