12 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Khoa học Máy tính Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 27 khóa học Khoa học Máy tính
2594
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính
69
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Khoa học Máy tính
3946
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính
2261
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 15 khóa học Khoa học Máy tính
1648
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 15 khóa học Khoa học Máy tính
860
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính
831
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính
337
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
265
Lượt xem
3
Yêu thích

Các khóa học Khoa học Máy tính khác tại Châu Á

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm