9 trường tại Hồng Kông có khóa học ngành Kiến trúc và Xây dựng Trong khu học xá

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Xem 22 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
3243
Lượt xem
34
Yêu thích
courses
Xem 21 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
92
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 46

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
3674
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Xem 12 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
2424
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Xem 8 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1603
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
845
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Các khóa học Kiến trúc và Xây dựng khác tại Châu Á

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm