12 trường tại Trung Quốc có khóa học ngành Kiến trúc và Xây dựng Trong khu học xá

Zhejiang University

Zhejiang University

Trung Quốc

XẾP HẠNG THE TIMES 101

8509
Lượt xem
73
Yêu thích

Peking University

Trung Quốc

XẾP HẠNG THE TIMES 31

Xem 3 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
7031
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
4237
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 22

Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
3663
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1574
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Sichuan University

Sichuan University

Trung Quốc

XẾP HẠNG THE TIMES 601

1498
Lượt xem
11
Yêu thích

Các khóa học Kiến trúc và Xây dựng khác tại Châu Á

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm