COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
4998
Lượt xem
114
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
301
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
194
Lượt xem
courses
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
27
Lượt xem
courses

Yoobee Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
217
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
42
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1060
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Computer Power Plus

Computer Power Plus

NEWZEALAND New Zealand
8
Lượt xem
Bạn muốn tìm ngành học hẹp thuộc nhóm ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)?

Lọckếtquảtheo

  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Canterburry

Lọc kết quả tìm kiếm

close