COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
2877
Lượt xem
40
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
41
Lượt xem
courses
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
377
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
74
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 30 khóa học Khoá Học Dự Bị
1061
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
297
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
The University of Canterbury Foundation Studies

The University of Canterbury Foundation Studies

NEWZEALAND New Zealand
5
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
17
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Khoá Học Dự Bị
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Canterburry

Lọc kết quả tìm kiếm

close