COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương)
1039
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương)
285
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương)
26
Lượt xem
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương)
198
Lượt xem
courses
Computer Power Plus

Computer Power Plus

NEWZEALAND New Zealand
7
Lượt xem
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương)
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Canterburry

Lọc kết quả tìm kiếm

close