COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
3336
Lượt xem
59
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
5279
Lượt xem
99
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
4001
Lượt xem
53
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
1947
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
3647
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
668
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
343
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo
1953
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

Các khóa học Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo khác tại Bắc Mỹ

Bạn muốn du học Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Đánh Giá Giảng Viên/ Người Đào Tạo

Lọc kết quả tìm kiếm

close