COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tin học
3792
Lượt xem
39
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Tin học
1703
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Tin học
1368
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tin học
301
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Tin học
14
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Tin học
450
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Tin học
221
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tin học
926
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Tin học
693
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Tin học
1155
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Emily Carr University of Art and Design

Emily Carr University of Art and Design

CANADA Canada
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
65
Lượt xem
1
Yêu thích

Các khóa học Tin học khác tại Bắc Mỹ

Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close