COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Hóa học
1118
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 4 khóa học Hóa học
1062
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 4 khóa học Hóa học
2456
Lượt xem
38
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Hóa học
2262
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Hóa học
2163
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hóa học
1246
Lượt xem
24
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Hóa học
1470
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Hóa học
1703
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Hóa học
15186
Lượt xem
154
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Hóa học
1918
Lượt xem
39
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Hóa học
3025
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Hóa học
935
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close