COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Tôn giáo học
1121
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tôn giáo học
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
15248
Lượt xem
152
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
2275
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Tôn giáo học
5826
Lượt xem
84
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Tôn giáo học
2159
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Tôn giáo học
503
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tôn giáo học
2694
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
929
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tôn giáo học
201
Lượt xem
courses
University of St. Michael's College in the University of Toronto

University of St. Michael's College in the University of Toronto

CANADA Canada
12
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 18

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Tôn giáo học
2795
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
University of Ottawa Saint Paul University

University of Ottawa Saint Paul University

CANADA Canada
162
Lượt xem
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close