COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Nhân văn
1107
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Nhân văn
3998
Lượt xem
44
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Nhân văn
1080
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Nhân văn
1532
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 24 khóa học Nhân văn
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
15272
Lượt xem
153
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Nhân văn
1306
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 37 khóa học Nhân văn
5848
Lượt xem
84
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 7 khóa học Nhân văn
2178
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Nhân văn
2283
Lượt xem
31
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Nhân văn
1710
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Nhân văn
1138
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 27 khóa học Nhân văn
3910
Lượt xem
70
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close