COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa học cây trồng
230
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Xem 6 khóa học Khoa học cây trồng
294
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Khoa học cây trồng
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
15186
Lượt xem
154
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Khoa học cây trồng
1663
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Khoa học cây trồng
2163
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học cây trồng
1470
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học cây trồng
1921
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa học cây trồng
2677
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Khoa học cây trồng
1499
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland

Grenfell Campus, Memorial University of Newfoundland

CANADA Canada
Có khóa học tiếng Anh
4
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 40

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 22 khóa học Khoa học cây trồng
2640
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
University of Saskatchewan St. Peter's College

University of Saskatchewan St. Peter's College

CANADA Canada
17
Lượt xem
1
Yêu thích
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close