COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Tôn giáo học
1173
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Tôn giáo học
5892
Lượt xem
87
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Tôn giáo học
2191
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
15378
Lượt xem
158
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
2301
Lượt xem
31
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tôn giáo học
196
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
492
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
2745
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
931
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
University of St. Michael's College in the University of Toronto

University of St. Michael's College in the University of Toronto

CANADA Canada
11
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 18

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Tôn giáo học
2776
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 34

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tôn giáo học
4032
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close