COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y tế và sức khỏe
1186
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
2301
Lượt xem
31
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y tế và sức khỏe
2458
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Y tế và sức khỏe
2973
Lượt xem
24
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 50 khóa học Y tế và sức khỏe
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
15378
Lượt xem
158
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y tế và sức khỏe
1343
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 10 khóa học Y tế và sức khỏe
5892
Lượt xem
87
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 7 khóa học Y tế và sức khỏe
2191
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Y tế và sức khỏe
1173
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 25 khóa học Y tế và sức khỏe
1958
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
1027
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
492
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close