COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính
1121
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính
2275
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính
15248
Lượt xem
152
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính
1305
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính
1088
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính
5826
Lượt xem
84
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 12 khóa học Khoa học Máy tính
2159
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Khoa học Máy tính
3026
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính
2455
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính
3889
Lượt xem
68
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính
201
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoa học Máy tính
221
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close