COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 49 khóa học Học sư phạm
crossBorderImg
Nhận bằng của Canada
11818
Lượt xem
115
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Học sư phạm
4528
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 26 khóa học Học sư phạm
1534
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Học sư phạm
2689
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Học sư phạm
3790
Lượt xem
33
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Học sư phạm
1104
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 145

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 13 khóa học Học sư phạm
4208
Lượt xem
62
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 21 khóa học Học sư phạm
1447
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Học sư phạm
1581
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Học sư phạm
1686
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Học sư phạm
1165
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Học sư phạm
1612
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close