COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
3990
Lượt xem
43
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
3679
Lượt xem
26
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
3361
Lượt xem
52
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
3333
Lượt xem
42
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
10188
Lượt xem
166
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1116
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1730
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Quản Lý Sự Kiện
769
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
7
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
1828
Lượt xem
3
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Quản Lý Sự Kiện
39
Lượt xem
courses
Evolution Hospitality Institute

Evolution Hospitality Institute

AUSTRALIA Úc
Có khóa học tiếng Anh
80
Lượt xem
2
Yêu thích
Bạn muốn du học Úc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close