COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
1714
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
8095
Lượt xem
216
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
7435
Lượt xem
114
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
5629
Lượt xem
114
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
6390
Lượt xem
119
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
243
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
481
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
Nhận bằng của Úc
3090
Lượt xem
3
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

Các khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet) khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học Úc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)

Lọc kết quả tìm kiếm

close