COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đi Lại
3669
Lượt xem
26
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Đi Lại
3330
Lượt xem
41
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 3 khóa học Đi Lại
10079
Lượt xem
166
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 10 khóa học Đi Lại
1814
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đi Lại
1720
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Đi Lại
362
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 3 khóa học Đi Lại
155
Lượt xem
courses
Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Đi Lại
1819
Lượt xem
3
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đi Lại
67
Lượt xem
courses
Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đi Lại
162
Lượt xem
courses
Macquarie Education Group Australia (MEGA Education)

Macquarie Education Group Australia (MEGA Education)

AUSTRALIA Úc
Có khóa học tiếng Anh
6
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đi Lại
1326
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

Các khóa học Đi Lại khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học Úc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close