COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Đề xuất

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
8591
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
5629
Lượt xem
114
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
8329
Lượt xem
126
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 2 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
1745
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 6 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
7435
Lượt xem
114
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
5244
Lượt xem
115
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
3910
Lượt xem
76
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
3544
Lượt xem
66
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
7
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
Nhận bằng của Úc
69
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa Học Ứng Dụng
Nhận bằng của Úc
97
Lượt xem
courses
Open Universities Australia

Open Universities Australia

AUSTRALIA Úc
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
133
Lượt xem
1
Yêu thích

Các khóa học Khoa Học Ứng Dụng khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học Úc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close