COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
3347
Lượt xem
49
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
15537
Lượt xem
253
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
9017
Lượt xem
177
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
503
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
1122
Lượt xem
1
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 3 khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống
190
Lượt xem
courses

Các khóa học Quản Lý Khách Sạn/ Phục Vụ Ăn Uống khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học tại Úc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close