COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Đề xuất

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
8582
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
670
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
9008
Lượt xem
177
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
3519
Lượt xem
63
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
30
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
988
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
Nhận bằng của Úc
3380
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

Các khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học Úc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close