COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 52 khóa học Y tế và sức khỏe
7121
Lượt xem
112
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 13 khóa học Y tế và sức khỏe
5892
Lượt xem
105
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 118 khóa học Y tế và sức khỏe
6874
Lượt xem
106
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y tế và sức khỏe
709
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Xem 5 khóa học Y tế và sức khỏe
939
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Y tế và sức khỏe
239
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y tế và sức khỏe
858
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
136
Lượt xem
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
86
Lượt xem
courses
Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
68
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
22
Lượt xem
courses

Ignite Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 3 khóa học Y tế và sức khỏe
50
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close