National Sun Yat-Sen University

Đài Loan Đài Loan

151 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Quốc Gia Trung Sơn (National Sun Yat-Sen University - NSYSU), được thành lập vào năm 1980, là một trường đại học có trụ sở tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Trường đại học có 6 trường chuyên khoa với các ngành như Giáo dục đại cương, Khoa học, Kỹ sư, Quản lý, Khoa học Hàng hải và Xã hội học. NSYSU có nhiều mối quan hệ đối tác với hơn 160 trường đại học ở 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Các ngành học tại National Sun Yat-Sen University

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại National Sun Yat-Sen University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

801

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

505

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NT$108,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

NT$30,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

NT$113,240

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học