University of Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

300 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Lausanne (UNIL) là một cơ sở giáo dục của Thụy Sĩ. Các lựa chọn học tập của trường thuộc các lĩnh vực Luật, Nghệ thuật, Khoa học Chính trị, Kinh tế, Kinh doanh, Y học, Sinh học, Khoa học Xã hội, Pháp lý, Thần học và Quản trị Công. Có hơn 14.000 sinh viên nhập học tại đại học Lausanne hàng năm ở cả bậc đại học và sau đại học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Lausanne

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

198

TỔNG ĐIỂM

53.8%

GIẢNG DẠY

33.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

92.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

67.8%

NGHIÊN CỨU

44.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

73.3%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

153

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

Fr24,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

Fr14,244

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!