University of Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

115 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 191

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Lausanne (UNIL) là một cơ sở giáo dục của Thụy Sĩ. Các lựa chọn học tập của trường thuộc các lĩnh vực Luật, Nghệ thuật, Khoa học Chính trị, Kinh tế, Kinh doanh, Y học, Sinh học, Khoa học Xã hội, Pháp lý, Thần học và Quản trị Công. Có hơn 14.000 sinh viên nhập học tại đại học Lausanne hàng năm ở cả bậc đại học và sau đại học.

Các ngành học tại University of Lausanne

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Lausanne

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

191

TỔNG ĐIỂM

54.7%

GIẢNG DẠY

33.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

92.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

71.3%

NGHIÊN CỨU

44.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

76.1%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

169

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

Fr24,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

Fr14,244

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!