University of Fribourg

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

114 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Fribourg, thàng lập năm 1899, là cơ sở đại học nằm tại Fribourg, Thụy Sĩ. Trường đặc biệt chú trọng vào vấn đề phát triển quốc tế và cung cấp nhiều khóa học bằng tiếng Anh ở cả 5 khoa. Tại trường Đại học Fribourg, tỉ lệ hướng dẫn giáo viên-sinh viên vô cùng lý tưởng bởi Nhà trường quan tâm đến từng sinh viên đang theo học.

Các ngành học tại University of Fribourg

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Luật Luật
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Fribourg

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

31.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

87.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

54.1%

NGHIÊN CỨU

32.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.7%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

581

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

Fr21,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

Fr14,244

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

Fr1,970

BẬC CAO HỌC

Fr1,970

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!