Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

1199 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 38

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Bách khoa Liên Bang Lausanne (EPFL) là một trong các Học viện Công nghệ Liên Bang Thụy Sĩ. EPFL có 13 khóa học bậc đại học và cao học thuộc nhiều lĩnh vực như Khoa học Cơ bản, Kỹ sư, Khoa học Đời sống, Kiến trúc, Xây dựng và Môi trường.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

38

TỔNG ĐIỂM

75.4%

GIẢNG DẠY

66.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

98.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

66.4%

NGHIÊN CỨU

66.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

88.3%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

18

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

Fr24,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

Fr14,244

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

Fr1,320

BẬC CAO HỌC

Fr1,320

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!