Sophiahemmet University College

Thụy Điển Thụy Điển

49 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Sophiahemmet University College was founded in 1884 by the Swedish Queen Sophia.The University College is located in the very heart of Stockholm in the beautiful Sophiahemmet park. Approximately 350 students attend the three-year nursing study programme, which leads to a Bachelor of Science in Nursing. The degree gives the right to apply for authorisation by the Swedish National Board of Health and Welfare as a Registered Nurse. The university college also offers specialist nursing programmes in Elderly Care and Prehospital Emergency Care. In addition to this, a study programme leading to a Master of Science (One Year) in Nursing is also offered.

Các ngành học tại Sophiahemmet University College

  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sophiahemmet University College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Sweden

SEK51,120

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study in Sweden

SEK45,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!